Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Årsmøtet i alle idrettslag skal i år vedta ny lov etter pålegg fra Norges Idrettsforbund. Teisen IF holder dermed et ekstraordinært årsmøte for å vedta denne loven

 

Norges Idrettsforbund har tidligere sendt ut følgende informasjon:
Alle idrettslag må vedta ny lov (vedtekter) for idrettslaget på årsmøtet i 2016
Ny lovnorm for idrettslag inneholder samtlige lovendringer fra idrettstinget, og gjelder blant annet regler for kontingent, årsmøtetidspunkt, gruppestyre og midlertidig fratagelse av medlemskap.

Teisen IF inkaller dermed til ekstraordinært årsmøte 8.juni 1930 i klubbhuset for å vedta denne loven. Loven ligger som vedlegg.

Agenda:
1. Godkjenning av inkalling, valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll
2. Vedtak av ny lov for Teisen Idrettsforening

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift